Suomalaiset antavat kulutuskäyttäytymisessään suuren painoarvon laadulle. He rakastavat brändejä ja tuotteita, joilla on historia, ja suosivat ainutlaatuisuutta massatuotettujen tavaroiden sijaan. Nämä ovat asioita, joita yritykset voivat käyttää markkinointistrategiassaan mm. viestiäkseen merkitystään kuluttajille.

Kun suomalaiset yritykset haluavat laajentua, on houkuttelevaa mennä muille Pohjoismaisille markkinoille; Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan. Kuluttajat muistuttavat monelta osin toisiaan verrattuna muihin maihin Euroopassa ja ympäri maailmaa. Mutta muistuttavatko he toisiaan niin paljon, että voitaisiin käyttää Suomessa tehokkaaksi todettua markkinointistrategiaa sellaisenaan? Tämä on keskeinen kysymys yrityksille, jotka ovat vasta siirtymässä näille Pohjoismaisille markkinoille, sekä yrityksille, jotka ovat jo edustettuina useissa niistä.

Mindsharen globaali Mindreader -tutkimus on työkalu, joka antaa arvokasta tietoa yrityksille tästä asiasta. Perustuen laajaan online-kyselyyn 44 maassa, Mindreader antaa käsityksen yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista kuluttajien mediankäytössä, elintavoissa ja asenteissa. Tutkimus paljastaa, että kun monesti puhutaan ”pohjoismaisista kuluttajista”, on myös asioita, joissa pohjoismaiset naapurimme poikkeavat huomattavasti suomalaisista ja toisistaan. Yksi tärkeä tällainen asia on, mitä korostamme kulutuksessamme. Toisin sanoen, mikä on se, mille annamme erityisen suuren painoarvon tehdessämme ostopäätöksiä?

Maailmanlaajuisesti kuluttajat viestittävät tiettyä identiteettiä kulutuksensa kautta. On kuitenkin eroja siinä, minkälaisen identiteetin kulutuksen haluttaisiin luovan, ja miten. 47% suomalaisista kuluttajista on sitä mieltä, että luksus tulee ensiluokkaisista käsityötaidoista, kun esimerkiksi Ruotsissa näin ajattelee vain 30% kuluttajista.

Tanskassa on huomattavasti tärkeämpää saavuttaa erilainen ja ainutlaatuinen identiteetti kulutuksen kautta kuin muissa Pohjoismaissa. 40% tanskalaisista haluaa erottua joukosta, mikä koskee vain 28% suomalaisista. Norjassa kulttuuriperintö on olennaista kulutukselle perustuen tuotteen pitkän historian antamaan luotettavuuteen ja turvallisuuteen. Norjalaiset havittelevat tunnettuja, vakiintuneita brändejä ja tuotteita, jotka ovat saavuttaneet vankan aseman markkinoilla. 48% norjalaisista kuluttajista on sitä mieltä, että pidempään olemassa olleet yritykset ovat uskottavampia, mikä pätee vain 31% suomalaisista.

Uudet brändit ja innovaatiot vetoavat suuresti ruotsalaisiin kuluttajiin, jotka eivät kuluta erottuakseen joukosta vaan yksinkertaisesti uutuudenviehätyksen vuoksi. 60% heistä nauttii uusien tuotemerkkien tai tuotteiden kokeilusta; näin tekee vain 43% suomalaisista.

Uusille pohjoismaisille markkinoille siirtyvät suomalaiset yritykset voisivat siten kenties kohottaa markkinoinnissaan sitä ainutlaatuisuutta ja erilaisuutta, mitä brändillä on tarjota, tai kykyä tarjota jatkuvasti jotain uutta. Vain nämä pari asiaa voivat – ja niiden pitäisi – vaikuttaa yritysten markkinointistrategiaan. Olipa kyse tuotteiden sopeuttamisesta ja kehittämisestä markkinoille tai nykyisten tuotteiden kommunikoinnista, tulisi markkinoinnissa keskittyä vain niihin näkökohtiin, joilla on eniten merkitystä kuluttajille.

Tässä esitetyt havainnot ovat vain muutamia Mindreaderin esille tuomista monista eroista ja yhtäläisyyksistä pohjoismaisten kuluttajien keskuudessa, ja niitä tulisi täydentää tiedoilla kuluttajien mediatottumuksista, jotta yrityksen markkinointikampanjoita voidaan kehittää tavoittamaan kuluttajat eri markkinoilla tehokkaasti; oikeilla viesteillä ja parhailla mediavälineillä.
Tausta

Mindreader on Mindsharen maailmanlaajuinen kuluttajatutkimus, jota on tehty vuosittain useassa maassa vuodesta 2008 lähtien. Suomessa ensimmäinen Mindreader-tutkimus tehtiin vuonna 2012. Tutkimuksen tavoitteena on paitsi saada tietoa kuluttajakäyttäytymisestä eri maissa, myös ymmärtää heidän elämää, asenteita ja kulttuurieroja. Tutkimus selvittää mediatottumusten lisäksi kuluttajien kiinnostuksen kohteita, aktiviteetteja ja huolenaiheita. Mindreader voi olla ratkaisevana apuna kansainvälistä markkinointistrategiaa laadittaessa kertoen eri maiden kohderyhmien eroista.

44 maata ovat edustettuina viimeisimmässä Mindreader-kyselyssä vuodelta 2013. Kussakin maassa on tehty 1000 online-haastattelua, joten viimeisin tutkimus kattaa yli 44 000 haastattelua. Ota vapaasti yhteyttä jos olet kiinnostunut tietämään lisää Mindreaderista. Lisätietoja antaa Erkka.Rantanen@mindshareworld.com