Pitkälle kehittyneen digitaalisen mainonnan myötä, luovien toimistojen on myös mahdollista tuoda esiin ohjelmallinen luova suunnittelu. Markkinoijilla on halu saada sama synkronoitu kokemus koko markkinoinnin polulle, aina luovasta suunnittelusta lähtien kuluttajan tavoittamiseen verkosta. Tällä tavalla saadaan kiinnostava ja rikas kokemus markkinoijan ja kuluttajan välille.

Median ostamisen automaattiset tavat ja kohdistamisen uudet teknologiat ovat datasignaaleita käyttäen onnistuneet vakuuttamaan markkinoijat, jotka voivat saavuttaa oikeat ihmiset oikeaan aikaan ja hintaan. Näiden tietojen käyttäminen on jäänyt vähemmälle huomiolle luovissa toimistoissa. Tarkka kohdentaminen tekee luovista ratkaisuista entistä tärkeämpiä ja niiden tulisi resonoida samalla yleisödatalla kuin millä mainonnan jakaminenkin tapahtuu.

Tämä epätasapaino, data vs. luova, voidaan ja pitäisi korjata. Ohjelmallinen luova voi parantaa sekä kampanjan tuloksia ja brändiin sitoutumista, jonka avulla saadaan kuluttajien kokemus omaleimaisemmaksi. Tutkimukset osoittavat, että kuluttajien odotukset digitaalisesta mainonnasta on kasvaneet ja että kohdentamisella on merkitystä, eivätkä kaikki mainokset tule kuluttajan “silmille” negatiivisesti. Kuluttajat odottavat mainonnan olevan heille aidosti relevanttia, ja markkinoijat haluavat toimivaa viestintää päätelaitteesta tai yleisösegmentistä riippumatta. Tavoitteena on lopulta tarjota kuluttajille oikea viesti oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja laitteessa.

 

Pasi Bruun

Director, Xaxis Finland